Καθαρισμός συστήματος ψύξης

Τα ανεμιστηράκια και οι δίοδοι ψύξης των συσκευών αυτών, λόγω μεγέθους, αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη σκόνη και το χνούδι που μαζεύουν. Συνήθως μετά τα 2-3 χρόνια παρουσιάζουν φαινόμενα υπερθέρμανσης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία (μείωση επιδόσεων, φθορά σκληρού δίσκου κ κάρτας γραφικών) ή ακόμα και ζημιά στη συσκευή.

Οι τεχνικοί μας, λύνουν τη συσκευή σε όλα τα κομμάτια από τα οποία αποτελείται, καθαρίζουμε πλήρως το εσωτερικό, ανανεώνουμε της θέρμο-αγώγιμες πάστες στις ψήκτρες, λιπαίνουμε τους άξονες στα ανεμιστηράκια και αφαιρούμε τυχόν τρίχες, χνούδια, σκόνες ή υγρά που έχουν συσσωρευθεί.

Θερμαίνεται ο υπολογιστής σας;

Co.In Υπηρεσίες